Móttaka ungs fólks

Móttaka ungs fólks er á 6.hæð og er opin á þriðjudögum frá kl 13-16

ATH lokað er yfir sumartímann  þá þarf að snúa sér beint til hjúkrunarvaktar.

Við móttöku ungs fólks starfa hjúkrunarfræðingar. Síminn er 432 4661 á afgreiðslutíma móttökunnar.

Niðurstöður rannsókna sem teknar eru í móttöku ungs fólks:
Netfang fyrir rannsóknarniðurstöður: solveig@hsn.is
Ekki er gefið svar í tölvupósti  nema gefið sé upp nafn og kennitala og að póstur sé sendur úr tölvupóstfangi sem gefinn er upp í sjúkraskrá. Tölvupóstur er ekki fullkomlega öruggur samskiptamáti fyrir viðkvæmar upplýsingar og því ekki hægt að tryggja fullkomna leynd. Óskir þú eftir svari með þessum máta er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir mögulegri hættu á að óviðkomandi lesi svarið.
Einungis eru gefnar upplýsingar um það hvort niðurstaða sé jákvæð eða neikvæð. Gera má ráð fyrir að allt að viku taki að rannsaka sýni en fyrirspurnum er svarað svo fljótt sem auðið er.

 Í móttöku ungs fólks er reynt er að sinna þörfum þeirra sem eiga við tilfinningaleg vandamál að stríða, kvíða, depurð, áfengis- og vímuefnavandamál, einelti, kynsjúkdóma eða vilja ræða getnaðarvarnir og kynlífsvandamál. Fyrst og fremst vonumst við til að móttakan mæti þörfum þeirra sem ekki hafa talið sig geta nýtt þjónustu heilsugæslustöðvarinnar með hefðbundnum hætti vegna opnunartíma og fyrirhafnar við að panta tíma.
Móttakan er ekki ætluð fyrir vottorðabeiðnir eða pestavandamál. Þeim skal beint til heimilislæknis.

Markmið með móttöku ungs fólks er að vinna að bættum lífsgæðum og aðstæðum unglinga og ungs fólks með því að:
* hvetja með fræðslu til bættrar sjálfsmyndar, sjálfsöryggis og stuðla að jákvæðu félagsumhverfi unglinga,
* draga úr ótímabærum þungunum ungra kvenna með því að gera getnaðarvarnir aðgengilegri ásamt fræðslu um siðfræði kynlífs og barneigna,
* draga úr afleiðingum kynsjúkdóma s.s. ófrjósemi,
* bæta geðheilbrigði með aukinni þjónustu til þeirra sem eiga við tilfinningaleg vandamál að stríða, kvíða, depurð og einelti,
* draga úr veipi, reykingum og áfengis-og vímuefnaneyslu ungs fólks
* ungt fólk og unglingar á Akureyri þekki og nýti sér aðgengi heilbrigðis- og félagsþjónustu á Akureyri.

Hjálparsími Rauðakrossins er 1717

 

Bæklingur um kynsjúkdóma: http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2811/Kynsjukdomar_2013_vefur.pdf

http://www.heilsuvera.is

https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/kynsjukdomar/

http://eittlif.is

http://kgeysir.is

https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/lidan/vellidan/nuvitund/#thriggjaMinutnaAndrymi0

http://thinnbestivinur.is/