Skólahjúkrun

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd.  Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda. Skólahjúkrunarfræðingur situr í nemendaverndarráði.  Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Fyrirkomulag:
Heilsugæslustöðvar annast heilsugæslu í skólum skv.lögum nr. 97/1990

Hjúkrunarfræðingar heilsugæslunnar annast skólaheilsugæsluna. Þeir hafa fasta viðtalstíma fyrir nemendur sem auglýstir eru í skólunum.

Föst samskipti við hjúkrunarfræðinga við nemendur:

1. bekkur.  Hæðar og þyngdarmæling , sjónpróf og heyrnarpróf
2. bekkur.  Sjónpróf.
4. bekkur.  Hæðar og þyngdarmæling og sjónpróf.
7. bekkur.  Hæðar- og þyngdarmæling, sjónpróf og einnig er prófað litarskyn.  Bólusett er gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum.  Jafnframt eru stúlkur bólusettar gegn veirum sem geta valdið leghálskrabbameini.
9. bekkur.  Hæða- og þyngdarmæling, sjónpróf, heyrnarpróf og blóðþrýstingsmæling. Bólusett er gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa.

Einnig fer fram fræðsla um svefn, hvíld, mataræði, vöxt, þroska, samskipti, vináttu, kynþroska, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og fleira sem fellur til.