Göngudeild sykursjúkra

Móttakan er opin einu sinni til tvisvar í mánuði.

Tímapantanir eru í síma  464 0501 kl. 08:00 –16:00

Læknir, hjúkrunarfræðingur og meinatæknir hitta skjólstæðinginn á þriggja  til sex mánaða fresti og næringarráðgjafi eftir þörfum. 

Markmið sykursýkismóttökunnar er að stuðla að auknum lífsgæðum hjá sykursjúkum og koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla. Það er gert með reglulegu eftirliti, fræðslu og meðferð.  

Meðferð sykursýki er að miklu leyti í höndum hins sykursjúka sjálfs, þ.e. heilbrigðum lífsstíl s.s. mataræði og hreyfingu, mælingum á blóðsykurgildum og réttri lyfjanotkun. Reglulegt eftirlit er mikilvægt þar sem sjúkdómurinn breytist oft með tímanum og áherslur í meðferð þar með.