Gjaldskrá HSN

Greiðsla fyrir þjónustu HSN

Greiðslur fyrir þjónustu Heilbrigðisstofnunar Norðurlands eru ákveðnar af Heilbrigðisráðuneytinu í reglugerðum og af framkvæmdastjórn HSN fyrir aðrar útseldar þjónustur en heilbrigðisþjónustu.

Gjaldskrá er mismunandi eftir því hvort um sjúkratryggða eða ósjúkratryggða er að ræða.

Hér fyrir neðan, er almenn gjaldskrá þjónustu, verð vottorða, gjaldskrá bóluefna sem er uppfærð mánaðarlega og gjaldskrá fyrir ósjúkratyggða.

Gjaldskrá þjónustu á heilsugæslu

Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu", sem gekk í gildi 1. janúar 2020, ákveðið eftirfarandi greiðslur sjúkratryggðra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Sjúkratryggðir kunna að þurfa að greiða önnur gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu, t.d. þegar heilsugæslulæknar vísa þeim til sérfræðinga eða í sérstakar læknisfræðilegar rannsóknir. Þau gjöld koma fram í reglugerðinni

Komur og vitjanir

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • Á heilsugæslustöð sem viðkomandi er skráður á 700 kr.
 • Á heilsugæslustöð sem viðkomandi er ekki skráður á 1.200 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, aldraðir og öryrkjar og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 2.768 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 1.845 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 4.818 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 2.460 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða sjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. Greiðslur fyrir bóluefni fara ekki inn í afsláttarstofn

Sjá gjaldskrá bólusetninga.

Bóluefni við árstíðabundinni inflúensu er að kostnaðarlausu þeim sem eru í tilgreindum áhættuhópum.

Ekki er greitt fyrir reglubundnar bólusetningar í heilsuvernd barna.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf, 174 kr.
 • Streptókokkarannsóknir, 338 kr.
 • Lyfjaleit í þvagi, 871 kr. 
 • CRP (C-reaktíft prótein), 1.230 kr.
 • HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.358 kr.
 • Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (T), 3.383 kr.
 • Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.333 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.173 kr,  fyrir báða foreldra/par
 • Námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra, 11.173 kr. fyrir báða foreldra/par
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 6.253 kr. fyrir par, 3.178 kr. fyrir einstakling

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 10.856 kr. fyrir eitt foreldri og 13.428 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.198 kr. fyrir eitt foreldri og 16.195 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.173 kr.
 • Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 16.195 kr. fyrir barn og foreldri
 • Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 12.813 kr.

Læknisvottorð

Sjá gjaldskrá vottorða.

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 26.753 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 17.835 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 17.835 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um þjónustugjöld til SÍ jafnóðum.

Nánari upplýsingar um greiðsluþátttökukerfið eru á vef Sjúkratrygginga Íslands

Orðskýringar

 • Aldraður: Sjúkratryggður einstaklingur 67 ára og eldri og sjómaður 60 ára og eldri sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur
 • Börn: Sjúkratryggðir einstaklingar yngri en 18 ára.
 • Börn með umönnunarmat: Sjúkratryggð börn og ungmenni á aldrinum 18 og 19 ára sem eru með umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins
 • Sjúkratryggðir almennt: Sjúkratryggðir einstaklingar aðrir en aldraðir, öryrkjar, börn og börn með umönnunarmat. 
 • Öryrki: Sjúkratryggður einstaklingur sem hefur verið metinn til a.m.k. 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Læknisvottorð

Þessi gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2020.

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu. 

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 625 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 666 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.435 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.435 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.435 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.050 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.050 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.050 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.050 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.050 kr. 
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.050 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.740 kr.  
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.740 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.740 kr.  

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða,
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð)

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn.

Bólusetningar

Þessi hluti gjaldskrárinnar er uppfærður mánaðarlega, innan þriggja virkra daga frá mánaðamótum.

Gjaldskrá bólusetninga - nóvember 2020

 • Blóðmauraheilabólga
  • Fyrir börn, 4.400 kr. (TicoVac Junior)
  • Fyrir fullorðna, 4.800 kr. (TicoVac)
 • Heilahimnubólga (meningókokkar)
  • Fjölvirkt fjölsykrubóluefni samtengt, 8.200 kr. (Nimenrix)
  • Próteintengt fjölsykrubóluefni gegn stofni C (18 ára og eldri), 5.900 kr. (MCC)
 • Haemophilus influenzae B, 4.700 kr.
 • Hlaupabóla (Varilix), 7.600 kr.    
 • Hundaæði, 15.300 kr.  
 • Inflúensa (Vaxigrip Tetra), 1.900 kr.
 • Inflúensa (Influvac Tetra), 2.100 kr.
 • Japönsk heilabólga (JEV), 21.800 kr.  
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (18 ára og eldri, Boostrix), 3.300  kr.
 • Kólera (bóluefni til inntöku, 2 x 1 skmt.), 16.400 kr. (1 skmt. 8.200 kr.)  
 • Lifrarbólga A (Havrix)
  • Fyrir börn (720 ein. - 0,5 ml), 4.900 kr.  
  • Fyrir fullorðna (1440 ein. - 1 ml), 5.400 kr.
 • Lifrarbólga A (Vaqta)
  • Fyrir fullorðna (50 ein. - 1 ml), 10.900 kr.
 • Lifrarbólga B (Engerix-B)
  • Fyrir börn (0,5 ml), 3.200 kr.
  • Fyrir fullorðna (1 ml), 3.900 kr.
 • Lifrarbólga A og B
  • Fyrir börn (Twinrix Paediatric),  6.200 kr.
  • Fyrir fullorðna (Twinrix Adult), 6.800 kr.
 • Lungnabólga – fjölsykrubóluefni (Pneumovax), 5.400 kr.
 • Lungnabólga – próteintengt bóluefni (Prevenar 13), 10.600 kr.
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum, 3.000 kr.  
 • Mýgulusótt, 5.500 kr.
 • Mænusótt fyrir fullorðna, 3.000 kr.
 • Papillómaveirubóluefni (HPV)
  • Papillómaveirur manna (gerð 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 – Gardasil 9)  26.200 kr.
  • Papillómaveirur manna (gerð 16, 18 - Cervarix)  15.500 kr.
 • Taugaveiki (Typhim-Vi), 3.400 kr.

Barnabólusetningar / Endurbólusetningar

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt). Einnig greiða sjúkratryggðir fyrir endurbólusetningu frá grunni þegar barnabólusetningar eru ónýtar.

 • Barnaveiki, haemophilus influenzae B, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fimmgilt bóluefni) (Pentavac), 6.900 kr.  
 • Lungnabólgubaktería (pneumókokkar), 6 vikna - 5 ára börn (Synflorix), 7.400 kr.  
 • Meningokokkar C (NeisVac-C), 5.900 kr.  
 • Mislingar ásamt hettusótt og rauðum hundum (Priorix, MMRVaxPro), 3.000 kr.  
 • Kíghóstabóluefni með barnaveiki- og stífkrampatoxóíðum (Boostrix), 3.300 kr.  
 • Barnaveiki, kíghósti, mænusótt, stífkrampi (fjórgilt bóluefni), endurbólusetning með Boostrix Polio, 4.100 kr.
 • Hlaupabóla (Varilix), 7.600 kr. (Sjúkratyggð börn fædd 1. janúar 2019 eða síðar fá tvo skammta endurgjaldslaust, 12 og 18 mánaða skoðun)

Komur og bóluefni í ung- og smábarnavernd

Fullt gjald fyrir barnaskoðun og bólusetningar á heilsugæslustöð fyrir ósjúkratryggða.

 • 6 vikna skoðun 10.300 kr.
 • 9 vikna skoðun 10.300 kr. eða 9 vikna vitjun, 11.100 kr.
 • 3ja mánaða skoðun 10.300 kr. + Pentavac 6.900 kr. + Synflorix 7.400 kr. = 24.600 kr.
 • 5 mánaða skoðun 10.300 kr. + Pentavac 6.900 kr. + Synflorix 7.400 kr. = 24.600 kr.
 • 6 mánaða skoðun 10.300 kr. + Neis Vac-C 5.900 kr. = 16.200 kr.
 • 8 mánaða skoðun 10.300 kr. + Neis Vac-C 5.900 kr. = 16.200 kr.
 • 10 mánaða skoðun 10.300 kr.
 • 12 mánaða skoðun 10.300 kr. + Pentavac 6.900 kr. + Synflorix 7.400 kr + Varilix 7.600 = 32.200 kr.
 • 18 mánaða skoðun 10.300 kr. + MMRVaxPro 3.000 kr. + Varilix 7.600 = 20.900 kr.
 • 2½ árs skoðun 10.300 kr.
 • 4 ára skoðun 10.300 kr. + Boostrix 3.300 kr. = 13.600 kr.
 • Vitjun í heimahús 10.300 kr.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri og ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin), 3.500 kr.   
 • Hormónalykkja (Mirena), 21.700 kr.  

Ofnæmisvakar (prick húðpróf)

 • Hundahár – Soluprick SQ ALK553 10 HEP 2 ml 1 hgl. 9.800 kr.
 • Kattahár – Soluprick SQ ALK555 10 HEP 2 ml 1 hgl. 9.800 kr.
 • Vallarfoxgras – Soluprick SQ ALK225 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.100 kr.
 • Birkifrjó – Soluprick SQ ALK108 10 HEP 2 ml 1 hgl. 7.100 kr.
 • Hrossaværur – Soluprick SQ ALK552 10 HEP 2 ml 1 hgl. 9.500 kr.
 • Rykmaur – Soluprick SQ ALK504 10 HEP 2 ml 1 hgl. 9.800 kr.
 • Negativ Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 2.000 kr.
 • Positiv Kontrol – Soluprick 10 HEP 2 ml 1 hgl. 2.000 kr.

Ósjúkratryggðir

Greiðslur einstaklinga þegar milliríkjasamningar um almannatryggingar gilda ekki. Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna" sem var útgefin 23. júlí 2020, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Einstaklingur tryggður í EES-landi (þetta á einnig við um íslenska ríkisborgara með lögheimili í öðru EES-landi) sem þarf á skyndilegri og nauðsynlegri læknishjálp að halda þegar hann dvelst hér á landi á að greiða eins og þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi. Forsenda þess er þó að hlutaðeigandi leggi fram:

 • Evrópska sjúkratryggingakortið 
 • Gilt bráðabirgðavottorð E-111 
 • Gilt vottorð frá tryggingarstofnun í öðru EES landi E-104 
 • Gilt vottorð E-106 útsendir starfsmenn 
 • Ljósrit af vegabréfi eða öðrum persónuskilríkjum sem staðfesta ríkisfang (mynd)
 • Athugið vel gildistíma allra gagna. Geti hlutaðeigandi ekki framvísað evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) og vegabréfi skal heilsugæslustöð krefja hann um fulla greiðslu samkvæmt reglugerð.

Ferðamenn frá Norðurlöndum: Hægt er að staðfesta búsetu t.d. með gildu ES-korti (ekki íslensku ES-korti), bráðabirgðaskírteini eða sjúkratryggingakorti frá viðkomandi landi (sbr. gul sjúkratryggingakort frá Danmörku). Einnig þurfa ferðamenn frá Norðurlöndunum að framvísa persónuskilríkjum með mynd, t.d. vegabréfi. 

Heilsugæslustöðin skal taka ljósrit af evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) sjúklings, vegabréfi og greinargerð læknis og senda til Fjárreiðudeildar HH, sem sendir gögnin með reikningi til Sjúkratrygginga Íslands. 

Komur

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 8:00-16:00, 10.250 kr.
Koma á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.250 kr.
Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma og á laugardögum og helgidögum, 15.170 kr.

Vitjanir

Vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 21.730 kr.
Vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 26.958 kr.
Vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.070 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða ósjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. 

Bóluefni vegna barnabólusetninga

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf 861 kr. 
 • Streptókokkarannsóknir 1.015 kr. 
 • Lyfjaleit í þvagi 3.075 kr.
 • CRP (C-reaktíft prótein) 1.333 kr.
 • HbA 1c (glýkósýlerað hemóglóbín) 2.358 kr.
 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (t) 8.405 kr. 
 • Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega

Gjöld vegna krabbameinsleitar (legstroks og mynd af brjóstum) á heilsugæslustöð, greiðist til viðbótar við komugjald, 4.818 kr. 

Gjöld fyrir læknisvottorð skulu miðast við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 6.765 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Fyrir hverja komu til rannsóknar á rannsóknarstofu og vegna rannsóknar á sýni sem sent er til rannsóknar í rannsóknarstofu skal greiða 4.818 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir hverja komu til geisla- og myndgreiningar skal greiða 4.818 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir nauðsynlega túlkaþjónustu skal sjúklingur greiða fullt gjald samkvæmt samningi Ríkiskaupa þjónustuaðila um túlkaþjónustu.

Námskeið

Foreldrafræðsla á heilsugæslustöð/Mæðravernd Þróunarmiðstöðvar, gildir fyrir báða foreldra, kr. 11.173 kr.

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.275 kr. fyrir eitt foreldri, 13.838 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.608 kr. fyrir eitt foreldri, 16.708 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir - færniþjálfunarnámskeið fyrir 8-10 ára börn með ADHD, 11.173 kr.

Tryggingastaða einstaklinga

Komin er á tenging á milli Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Sjúkratrygginga Íslands sem uppfærir tryggingastöðu sjúklinga einu sinni á sólarhring. 

Sögukerfið sýnir rétta tryggingastöðu einstaklinga hvort sem viðkomandi er sjúkratryggður eða ekki. Ef það koma fyrirspurnir frá sjúklingi, er hægt að hafa samband við Sjúkratryggingar Íslands í síma: 515-0003.

Netfang HSN vegna gjaldskrármála er hsn@hsn.is