Gjaldskrá HSN

Greiðsla fyrir þjónustu HSN

Greiðslur fyrir þjónustu Heilbrigðisstofnunar Norðurlands eru ákveðnar af Heilbrigðisráðuneytinu í reglugerðum og af framkvæmdastjórn HSN fyrir aðrar útseldar þjónustur en heilbrigðisþjónustu.

Gjaldskrá er mismunandi eftir því hvort um sjúkratryggða eða ósjúkratryggða er að ræða.

Hér fyrir neðan, er almenn gjaldskrá þjónustu, verð vottorða, gjaldskrá bóluefna sem er uppfærð mánaðarlega og gjaldskrá fyrir ósjúkratyggða.

Gjaldskrá þjónustu á heilsugæslu

Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu", sem gengur í gildi 1. janúar 2021, ákveðið eftirfarandi greiðslur sjúkratryggðra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Sjúkratryggðir kunna að þurfa að greiða önnur gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu, t.d. þegar heilsugæslulæknar vísa þeim til sérfræðinga eða í sérstakar læknisfræðilegar rannsóknir. Þau gjöld koma fram í reglugerðinni

Komur og vitjanir

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 500 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,

 • almennt gjald 3.100 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 - 16:00,

 • almennt gjald 3.400 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma, 

 • almennt gjald 4.500 kr. 

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort, aldraðir og öryrkjar og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,

 • almennt gjald 2.843 kr.  
 • aldraðir og öryrkjar 1.895 kr. 

Krabbameinsleit,

 • almennt gjald 500 kr. 
 • aldraðir og öryrkjar 0 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða sjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. Greiðslur fyrir bóluefni fara ekki inn í afsláttarstofn

Sjá gjaldskrá bólusetninga.

Bóluefni við árstíðabundinni inflúensu er að kostnaðarlausu þeim sem eru í tilgreindum áhættuhópum.

Ekki er greitt fyrir reglubundnar bólusetningar í heilsuvernd barna.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf, 150 kr.
 • Streptókokkarannsóknir, 240 kr.
 • Lyfjaleit í þvagi, 850 kr. 
 • CRP (C-reaktíft prótein), 1.000 kr.
 • HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.400 kr.
 • Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (T), 3.400 kr.
 • Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.400 kr.
 • Afnot af rannsóknatæki fyrir kæfisvefn, 5.500 kr.
 • Leigugjald fyrir afnot af blóðþrýstingsmæli í 24 stundir, 5.500 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.475 kr,  fyrir báða foreldra/par
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 6.422 kr. fyrir par, 3.264 kr. fyrir einstakling

Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.158 kr. fyrir eitt foreldri og 13.791 kr. fyrir báða foreldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.527 kr. fyrir eitt foreldri og 16.632 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 11.475 kr.
 • Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 16.632 kr. fyrir barn og foreldri
 • Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.159 kr.

Heilsueflandi námskeið fyrir konur

 • Njóttu þess að borða, námskeið fyrir konur í yfirvigt 11.475 kr

Læknisvottorð

Sjá gjaldskrá vottorða.

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir heilbrigðisþjónustu og afsláttarstofn

Ef heildarkostnaður vegna heilbrigðisþjónustu í almanaksmánuði fer yfir ákveðna  fjár­hæð greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) eða viðkomandi heilbrigðisstofnun, það sem umfram er.

 • Hámarksgreiðsla sjúkratryggðs almennt er 27.475 kr.
 • Hámarksgreiðsla aldraðra, öryrkja, barna og barna með umönnunarmat  er 18.317 kr.
 • Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu (með sama fjölskyldunúmer) er 18.317 kr.

Greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu mynda afsláttarstofn. Afsláttarstofn verður aldrei hærri en hámarksgreiðsla í almanaksmánuði.  Afsláttarstofn flyst á milli mánaða að frádregnum 1/6 hluta af hámarksgreiðslu um hver mán­aða­mót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Við ákvörðun greiðsluþátttöku skal leggja saman afsláttarstofn og greiðslur. Séu samanlagðar greiðslur lægri en hámarksgreiðsla greiðir sjúkratryggður kostnaðinn allt að hámarksgreiðslu.

Veitendur heilbrigðisþjónustu skila upplýsingum um þjónustugjöld til SÍ jafnóðum.

Nánari upplýsingar um greiðsluþátttökukerfið eru á vef Sjúkratrygginga Íslands

Orðskýringar

 • Aldraður: Sjúkratryggður einstaklingur 67 ára og eldri og sjómaður 60 ára og eldri sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur
 • Börn: Sjúkratryggðir einstaklingar yngri en 18 ára.
 • Börn með umönnunarmat: Sjúkratryggð börn og ungmenni á aldrinum 18 og 19 ára sem eru með umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins
 • Sjúkratryggðir almennt: Sjúkratryggðir einstaklingar aðrir en aldraðir, öryrkjar, börn og börn með umönnunarmat. 
 • Öryrki: Sjúkratryggður einstaklingur sem hefur verið metinn til a.m.k. 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Læknisvottorð

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu. 

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 642 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 684 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.474 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.474 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.474 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.105 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.105 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.105 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.105 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.105 kr. 
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.105 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.895 kr.  
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.895 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.895 kr.  

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða,
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð)

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn.

Bólusetningar

Þessi hluti gjaldskrárinnar er uppfærður mánaðarlega, innan þriggja virkra daga frá mánaðamótum.

Gjaldskrá bólusetninga - maí 2022

Ósjúkratryggðir

Greiðslur einstaklinga þegar milliríkjasamningar um almannatryggingar gilda ekki. Heilbrigðisráðuneytið hefur með "Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna" sem gekk í gildi 1. janúar 2021, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

Einstaklingur tryggður í EES-landi (þetta á einnig við um íslenska ríkisborgara með lögheimili í öðru EES-landi) sem þarf á skyndilegri og nauðsynlegri læknishjálp að halda þegar hann dvelst hér á landi á að greiða eins og þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi. Forsenda þess er þó að hlutaðeigandi leggi fram:

 • Evrópska sjúkratryggingakortið 
 • Gilt bráðabirgðavottorð E-111 
 • Gilt vottorð frá tryggingarstofnun í öðru EES landi E-104 
 • Gilt vottorð E-106 útsendir starfsmenn 
 • Ljósrit af vegabréfi eða öðrum persónuskilríkjum sem staðfesta ríkisfang (mynd)
 • Athugið vel gildistíma allra gagna. Geti hlutaðeigandi ekki framvísað evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) og vegabréfi skal heilsugæslustöð krefja hann um fulla greiðslu samkvæmt reglugerð.

Ferðamenn frá Norðurlöndum: Hægt er að staðfesta búsetu t.d. með gildu ES-korti (ekki íslensku ES-korti), bráðabirgðaskírteini eða sjúkratryggingakorti frá viðkomandi landi (sbr. gul sjúkratryggingakort frá Danmörku). Einnig þurfa ferðamenn frá Norðurlöndunum að framvísa persónuskilríkjum með mynd, t.d. vegabréfi. 

Heilsugæslustöðin skal taka ljósrit af evrópska sjúkratryggingakortinu (vottorði) sjúklings, vegabréfi og greinargerð læknis og senda til Fjárreiðudeildar HH, sem sendir gögnin með reikningi til Sjúkratrygginga Íslands. 

Komur

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 8:00-16:00, 10.527 kr.
Koma á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 10.527 kr.
Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma og á laugardögum og helgidögum, 15.580 kr.

Vitjanir

Vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 22.317 kr.
Vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 27.685 kr.
Vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 11.369 kr.

Bólusetningar

Auk komugjalda greiða ósjúkratryggðir fyrir bólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega. 

Bóluefni vegna barnabólusetninga

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir barnabólusetningar á heilsugæslustöð (hvern skammt) samkvæmt gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega.

Önnur þjónusta

Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:

 • Þungunarpróf 884 kr. 
 • Streptókokkarannsóknir 1.042 kr. 
 • Lyfjaleit í þvagi 3.158 kr.
 • CRP (C-reaktíft prótein) 1.368 kr.
 • HbA 1c (glýkósýlerað hemóglóbín) 2.421 kr.
 • Berklapróf - Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
 • Lykkja (t) 8.632 kr. 
 • Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega

Gjöld fyrir læknisvottorð skulu miðast við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 6.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Fyrir hverja komu til rannsóknar á rannsóknarstofu og vegna rannsóknar á sýni sem sent er til rannsóknar í rannsóknarstofu skal greiða 4.948 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir hverja komu til geisla- og myndgreiningar skal greiða 4.948 kr. og til viðbótar 100% af umsömdu eða ákveðnu heildarverði við komuna.

Fyrir nauðsynlega túlkaþjónustu skal sjúklingur greiða fullt gjald samkvæmt samningi Ríkiskaupa þjónustuaðila um túlkaþjónustu.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:

 • Námskeið um undirbúning fæðingar, gildir fyrir báða foreldra, kr. 11.474 kr.
 • Fræðsla um brjóstagjöf, 6.421 kr. fyrir par, 3.263 kr. fyrir einstakling.

Færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 11.579 kr. fyrir eitt foreldri og 14.211 kr. fyrir báða for­eldra.
 • Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 12.948 kr. fyrir eitt foreldri og 17.159 kr. fyrir báða foreldra.
 • Snillingarnir - færniþjálfunarnámskeið (samskipti, tilfinningastjórn, athygli o.fl.) fyrir 8-10 ára börn með ADHD, 11.474 kr.
 • Klókir krakkar - meðferðarnámskeið fyrir börn 3-12 ára með kvíða og foreldra þeirra, 16.632 kr. fyrir barn og foreldri.
 • Vinasmiðjan - færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 13.158 kr.

Tryggingastaða einstaklinga

Komin er á tenging á milli Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Sjúkratrygginga Íslands sem uppfærir tryggingastöðu sjúklinga einu sinni á sólarhring. 

Sögukerfið sýnir rétta tryggingastöðu einstaklinga hvort sem viðkomandi er sjúkratryggður eða ekki. Ef það koma fyrirspurnir frá sjúklingi, er hægt að hafa samband við Sjúkratryggingar Íslands í síma: 515-0003.

Netfang HSN vegna gjaldskrármála er hsn@hsn.is